När du lägger din beställning hos oss på paneli.se behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

  • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din Beställning.
  • För att kunna ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev och social medier.
  • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
  • För att fråga dig om paneli.se och din upplevelse.
  • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. 

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Aziro AB / paneli.se. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra sätt:

  • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
  • För att vi ska kunna leverera dina produkter och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med logistikbolag (exempel: Postnord, DHL osv).

MarknadsFöring & annonsering

Vi kan komma att dela viss information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 10 dagar.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter som finns lagrade hos oss raderas, i den mån inte behandling av dem är nödvändig för utövandet av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl som avser ett viktigt allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.